Bảng tin scam - cập nhật hàng ngày các trang kiếm tiền trên mạng scam(lừa đảo) hoặc đóng cửa, ngừng thanh toán* Xem bài viết về vấn đề scam, để hiểu rõ hơn Scam trong thế giới MMO
-------------------------------------------------------------------------
"Thời gian tới blog sẽ không cập nhật các trang scam nữa, khuyến cáo các bạn không chơi các trang PTC khác ngoài những trang giới thiệu tại blog này. Cập nhật liên tục những trang mới và xoá bỏ những trang scam khỏi blog mà không có thông báo"

* 16/2/2011
- AoBux.COM stop paying

* 15/2/2011
- PAIDUM.COM suspended account no reason, don't invest in this site

* 12/2/2011
- Croclick.com stop Paying
- VisionBuxx.com, stop Paying 

* 3/2/2011
- Clicksation.com cashout disable
- Oceanbux.com stop Paying
- Dashbux.com must Upgrade
- Pureptc.com problem cahsout
- Clickforwallet.com scam
- Aqbux.com scam, same onwer by xpbux.com
- Nxtbux.com now paying but will scam soon,  same onwer by clicker.ws
- Bux.cm will scam soon, fake info

* 12/1/2010
- ChaseBux.com scam
- TcBux.com scam

* 10/1/2010
- EleBux.com scam
- Buxess.com scam

* 8/1/2010
- SedoBux.com site for sale
- SheetBux.com scam

* 1/1/2010
- Dexbux.com Scam
- Locobux.com Cashout problem

* 21/12/2010
- Buxberry.com Scam, same owner by buxrise.com

* 19/12/2010
- Cashviews.com, Việt nam, must Upgrade


* 06/12/2010
- wetbux.com Must invest ,MinPaid = Max, Remove from this blog
- Maniaclicksbrazil.com BuxHost Must invest ,MinPaid = Max, Remove from this blog
- Leilainvestments.com BuxHost Must invest , Remove from this blog
- Foreverinvestments.com BuxHost Must invest , Remove from this blog

* 05/12/2010

- Lobezbux.com BuxHost da xoa tai khoan(hoac bi hack), move scam Remove from this blog
- Clikclikcash.com BuxHost scam, not Paid, move scam Remove from this blog

* 04/12/2010
- Shoppingptc BuxHost Hight Cashout First 4$ Remove from this blog
- Unlimitedbux BuxHost Change Paidout to 5$ Remove from this blog
- Monstertruckbux.com BuxHost Fee 50% Remove from this blog
- Marsinvestptc.com BuxHost Must invest Remove from this blog
- Monthbux.com BuxHost Scam Remove from this blog
- Bio-bux.com BuxHost Back list Viet nam Remove from this blog
- Darvinbux.com BuxHost Back list Viet nam Remove from this blog
- LogiPTC.com None ADS for Vietnam Remove from this blog
- Bizzybux.com BuxHost None ADS for Vietnam Remove from this blog
- Swetbux.com Scam
- 1dollarnoads.com BuxHost Remove from this blog None ADS for Vietnam
- Hệ thống "Indo Evolution Network

* 02/12/2010
- Buxcz.com BuxHost Must invest

* 29/11/2010
- Xpbux.com scam
- Fox-Bux.com site for sale(rao bán) , same owner by Clixil.com
- Clixil.com site for sale (rao bán), same owner by Fox-Bux.com

* 25/11/2010
- Buxoption.com scam (Has the same owner as: Theclixus.com, Buxrise.com, Bux9x.com and AlarmBux.net which became scams, stay away)

* Những trang siêu lừa đảo (scam)
+ Cashfiesta.com lừa đảo(scam)
+ GreenHorse.com lừa đảo(scam)
+ TicketBar.info lừa đảo(scam)
+ Awsurveys.com lừa đảo(scam)
+ Bux.to, Bux.gs, 10bux.net lừa đảo(scam)
+ Readbud.com lừa đảo(scam)
+ Những trang PTC giá 1 click lớn hơn 0.03$
+ Những trang dễ dàng kiếm tiền như 1$,10$,100$... 1 email... 1 click...
+ Những trang khi đăng ký thưởng lớn như 50$, 100$...


 

© 2016 Kem tien tren mang - Kiem tien Online