Những trang mới nhận tiền và thành lập dưới 3-6 tháng sẽ đưa vào đâyDate Add: 26/2/2010 Type: PTC Status : - Last Payout: -
Account(50) Per Click Ads a day Paid Wait time Methods Proof
Free 0.01$ 4 3$ First Instantly AP&PP Click to see
Gold(60$/6m) 0.01$ 8 3$ First Instantly AP&PP nt

Ngày thêm: 4/2/2010 Kiểu site: PTC Trạng thái : New Paying Last Payout: -
Account(20-50?) Giá Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$ 4 2$ Instantly AP&PP Click to see
Gold(50$/6m) 0.01$ 8 2$ Instantly AP&PP nt

Ngày thêm: 28/1/2010 Kiểu site: PTC Trạng thái : New Paying Last Payout: 28/1/2011
Account(100) Giá Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$ 4 2$ First Instantly AP Click to see
Gold(60$/6m) 0.01$ 8 2$ First Instantly AP nt

Ngày thêm: 29/1/2010 Kiểu site: PTC Trạng thái : New Paying Last Payout: 28/1/2010
Account(20) Giá Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$ 4 2$ First Instantly AP&LR Click to see
Gold(68$/6m) 0.01$ 8 2$ First Instantly AP&LR nt

Ngày thêm: 18/1/2010 Kiểu site: PTC Trạng thái : New Paying Last Payout: 28/1/2011
Account(25) Giá Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$ 4 2$ First Instantly AP&PP Click to see
Gold(50$/6m) 0.01$ 8 2$ First Instantly AP&PP nt

Ngày thêm: 18/1/2011 Kiểu site: PTC Trạng thái : New Paying Last Payout: 18/1/2011
Account(100) Giá Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.006$-0.009$ 5 2$ First 2-5days AP&PP Click to see
Gold(80$/3m) 0.01$ 10 2$ First 2-5days AP&PP nt


 

© 2016 Kem tien tren mang - Kiem tien Online