Các mẫu List PTCNgày thêm: 15/12/2010 Kiểu site: PTC/Test Site Trạng thái : Testing Last Payout: None
Account(80) Giá Click Ref Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$ 50% 4 2$ first Instantly Ap&Pp&Lr Click to see
Gold(55$/6m) 0.01$ 100% 8 2$ first Instantly Ap&Pp&Lr nt
Thông tin Thành lập 2010. Delete Dir/Add money Main to Rent : 0$/Yes Xem thêm về site. Kich here
Lưu ý về site + Trình duyệt Internet explorer không click được ADS, nên dùng trình FireFox
+ ADS reset lúc 6h hàng ngày
- Có thể phải xác nhận 2 mã email khi đăng ký: email Đăng ký + email PayPal


0 Comments for "Các mẫu List PTC"

Mời bạn comment, không spam nhé!

 

© 2016 Kem tien tren mang - Kiem tien Online