Tổng hợp toàn bộ các trang PTC tại blog* Đây là nơi tổng hợp toàn bộ các trang PTC tại blog (gồm các mục PTC), hàng ngày bạn có thể vào blog để click ADS theo những site mình chơi. Nếu click từ 16h-22h thì ADS đồng loạt xuất hiện, chọn một thời điểm trong ngày để click tất cả. Xem bài viết này để thao tác nhanh 

----------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày thêm: 11/12/2009 Kiểu site: PTC/Best Paying Trạng thái : Paying Last Payout: ***
Account(400) Giá Click Ref Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$ 50% 4 2$ first Instantly Ap&PP Click to see
Gold(90$/y) 0.01$ 100% 9 2$ first Instantly Ap&PP nt
Thông tin Thành lập 2008. Delete Dir/Add money Main to Rent : 0$/Yes Xem thêm về site. Kich here
Lưu ý về site + Trình duyệt Internet explorer không click được ADS, nên dùng trình FireFox
+ Không đăng nhập quá 3 máy tính khác nhau trong 10 ngày liên tiếp.
+ ADS reset lúc 23h30 hàng ngày, nên click từ 13-22h.
+ Chỉ được giới thiệu với người khác khi tham gia đủ 30 ngày và có trên 100click ADS

Ngày thêm: 22/07/2010 Kiểu site: PTC/Best Paying Trạng thái : Paying Last Payout: -
Account(250) Giá Click Ref Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$ 50% 4 2$ first Instantly Ap&PP&Lr Click to see
Gold(90$/y) 0.01$ 100% 8 2$ first Instantly Ap&PP&Lr nt
Thông tin Thành lập 2010. Delete Dir/Add money Main to Rent : 0.1$/Yes Xem thêm về site. Kich here
Lưu ý về site + ADS reset lúc 10h hàng ngày
+ Trình duyệt Internet explorer không click được ADS, nên dùng trình FireFox

Ngày thêm: 22/8/2010 Kiểu site: PTC/Best Paying Trạng thái : Paying Last Payout: -
Account(100) Giá Click Ref Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.008$ 50% 5+ 2$ first Instantly Ap&PP Click to see
Gold(90$/y) 0.01$ 100% 10+ 2$ first Instantly Ap&PP nt
Thông tin Thành lập 2008. Delete Dir/Add money Main to Rent : 0.05$/Yes Xem thêm về site. Kich here
Lưu ý về site + ADS reset lúc 6h hàng ngày
+ Trình duyệt Internet explorer không click được ADS, nên dùng trình FireFox

+ Lần thanh toán đầu tiên phải verify tài khoản, sau đó Instantly

Ngày thêm: 15/03/2010 Kiểu site: PTC/Best Paying Trạng thái : Paying Last Payout: -
Account(NL) Giá Click Ref Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.005$ 40%-10% 4+5email 2$ first 2-7days Ap Click to see
Gold(48$/y) 0.01$ 100%-40% 12+5email 2$ first 2-7days Ap nt
Thông tin Thành lập 2008. Delete Dir/Add money Main to Rent : 0$/Yes Xem thêm về site. Kich here
Lưu ý về site + Trình duyệt Internet explorer không click được ADS, nên dùng trình FireFox
+ ADS ra không cố định, đúng sau 22-26h sau giờ click của bạn ngày hôm qua. Đọc email ,Email gửi đến cả Spam, 7 ngày đọc 1 lần, khi đọc tất cả 1 lúc

Ngày thêm: 15/03/2010 Kiểu site: PTC/Best Paying Trạng thái : Paying Last Payout: -
Account(NL) Giá Click Ref Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$ 30% 10+5email 1$ profit 2-7days Ap&PP Click to see
Upgrade 0.01$ 70% 10+5email 1$ profit 2-7days Ap&PP nt
Thông tin Thành lập 2008. Delete Dir/Add money Main to Rent : 0$/Yes Xem thêm về site. Kich here
Lưu ý về site + Trình duyệt Internet explorer không click được ADS, nên dùng trình FireFox
+ ADS ra không cố định, thường lúc 14-16h và 22-23h có khi đến 30ADS/ngày. Email gửi đến cả Spam, 7 ngày đọc 1 lần, khi đọc tất cả 1 lúc

Ngày thêm: 11/12/2010 Kiểu site: PTC/Paying Trạng thái : Paying Last Payout: -
Account(NL) Giá Click Ref Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.005$-0.001$ 10% 10+ 0.1$ first 1-5days Ap&PP Click to see
Gold(6$/1m) 0.005$-0.001$ 100% 10+ 0.02$ 1-5days Ap&PP nt
Thông tin Thành lập 2010. Delete Dir/Add money Main to Rent : 0$/No Xem thêm về site. Kich here
Lưu ý về site + Trình duyệt Internet explorer không click được ADS, nên dùng trình FireFox
+ ADS reset lúc 6h. Mức Paid min hiện tại thấp 0, miễn phí nâng cấp Elite hết năm 2010

Ngày thêm: 12/11/2010 Kiểu site: PTC/Best Paying Trạng thái : Paying Last Payout: -
Account(NL) Giá Click Ref Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.005$-0.001$ 25% 7+ 2$ first Instantly Ap&PP Click to see
Gold(150$/y) 0.005$-0.001$ 100% 7+ 1$ first Instantly Ap&PP nt
Thông tin Thành lập 2010. Delete Dir/Add money Main to Rent : 0$/Yes Xem thêm về site. Kich here
Lưu ý về site + Trình duyệt Internet explorer không click được ADS, nên dùng trình FireFox
+ ADS reset lúc 14h.

Ngày thêm: 22/12/2009 Kiểu site: PTC/Best Paying Trạng thái : Paying Last Payout: -
Account(NL) Giá Click Ref Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$-0.005$ 10% 4+ 10$ Instantly Ap&PP&Lr Click to see
Gold(25$/1m) 0.01$ 20% 9+ 10$ Instantly Ap&PP&Lr nt
Thông tin Thành lập 2003. Delete Dir/Add money Main to Rent : 0$/Yes Xem thêm về site. Kich here
Lưu ý về site + ADS trong ngày không cố định, phụ thuộc việc đặt quảng cáo
+ Trình duyệt Internet explorer không click được ADS, nên dùng trình FireFox
+ Khi đăng nhập vào tài khoản, sẽ bỏ qua những bước sau : nhấn Skip Page --> Continue Login. Nhấn Browse Ads để xem ADS. Xem hết 1 ADS, để xem tiếp ADS khác kích lại vào nút Browse Ads để xem tiếp cho đến hết thì thôi

Ngày thêm: 22/05/2010 Kiểu site: Aurora/Best Paying Trạng thái : Paying Last Payout: -
Account(NL) Giá Click Ref Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.005$-0.001$ 10% 15+ 1$ 2-5days Ap&PP Click to see
Gold(6$/1m) 0.005$-0.001$ 100% 15+ 1$ 2-5days Ap&PP nt
Thông tin Thành lập 2008. Delete Dir/Add money Main to Rent : 0$/No Xem thêm về site. Kich here
Lưu ý về site + ADS reset lúc 14h
+ Trình duyệt Internet explorer không click được ADS, nên dùng trình FireFox
+ Là site dạng Aurora. Offer chủ yếu là các site PTC, bỏ qua, hoặc làm ở máy khác, tuy nhiên mất mấy ngày click ADS trang Offer mới được công nhận . Khi đăng ký, đăng nhập, click ADS chọn hình ảnh lộn ngược 

Ngày thêm: 22/05/2010 Kiểu site: Aurora/Best Paying Trạng thái : Paying Last Payout: -
Account(NL) Giá Click Ref Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.005$-0.001$ 10% 15+ 1$ 2-5days Ap&PP Click to see
Gold(6$/1m) 0.005$-0.001$ 100% 15+ 1$ 2-5days Ap&PP nt
Thông tin Thành lập 2008. Delete Dir/Add money Main to Rent : 0$/No Xem thêm về site. Kich here
Lưu ý về site + ADS reset lúc 14h
+ Trình duyệt Internet explorer không click được ADS, nên dùng trình FireFox
+ Là site dạng Aurora. Offer chủ yếu là các site PTC, bỏ qua, hoặc làm ở máy khác, tuy nhiên mất mấy ngày click ADS trang Offer mới được công nhận . Khi đăng ký, đăng nhập, click ADS chọn hình ảnh lộn ngược 

Ngày thêm: 14/12/2010 Kiểu site: PTC/New Paying Trạng thái : Paying Last Payout: -
Account(3 lv) Giá Click Ref Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.02$ 5% 25+ 2$ 10-30days Ap&PP Click to see
None - - - - - - -
Thông tin Thành lập 2010. Delete Dir/Add money Main to Rent : 0$/No Xem thêm về site. Kich here
Lưu ý về site + Trình duyệt Internet explorer không click được ADS, nên dùng trình FireFox
+ ADS reset lúc 15h hàng ngày
+ Mục Paid to Read Ads để nhận Point, cuối tháng nó sẽ chuyển thành $$$

Ngày thêm: 19/12/2010 Kiểu site: PTC/New Paying Trạng thái : Paying Last Payout: -
Account(NL) Giá Click Ref Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$ 50% 8+ 4$ 10-15days Ap&PP Click to see
Gold(70$/y) 0.01$ 100% 10+ 4$ 10-15days Ap&PP nt
Thông tin Thành lập 2010. Delete Dir/Add money Main to Rent : 0$/Yes Xem thêm về site. Kich here
Lưu ý về site + Trình duyệt Internet explorer không click được ADS, nên dùng trình FireFox
+ ADS reset lúc 6h

Ngày thêm: 15/12/2010 Kiểu site: PTC/New Paying Trạng thái : Paying Last Payout: -
Account(80) Giá Click Ref Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$ 50% 4 2$ first Instantly Ap&Lr Click to see
Gold(55$/6m) 0.01$ 100% 8 2$ first Instantly Ap&Lr nt
Thông tin Thành lập 2010. Delete Dir/Add money Main to Rent : 0$/Yes Xem thêm về site. Kich here
Lưu ý về site + Trình duyệt Internet explorer không click được ADS, nên dùng trình FireFox
+ ADS reset lúc 6h hàng ngày
+ Post Proof lên forum để nhận tiền cashout lần sau
- Có thể phải xác nhận 2 mã email khi đăng ký: email Đăng ký + email PayPal

Ngày thêm: 25/12/2010 Kiểu site: PTC/New Paying Trạng thái : Paying Last Payout: -
Account(75) Giá Click Ref Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$ 50% 5+ 2$ first Instantly Ap&Pp&Lr Click to see
Gold(540$/6m) 0.01$ 100% 10+ 2$ first Instantly Ap&Pp&Lr nt
Thông tin Thành lập 2010. Delete Dir/Add money Main to Rent : 0$/Yes Xem thêm về site. Kich here
Lưu ý về site + Trình duyệt Internet explorer không click được ADS, nên dùng trình FireFox
+ ADS reset lúc 14h hàng ngày. Nâng gói 1.23$/tháng, có >10ads/day và Paid Instantly

Ngày thêm: 15/12/2010 Kiểu site: PTC/New Paying Trạng thái : Paying Last Payout: -
Account(40) Giá Click Ref Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$-0.007$ 50% 7+ 2$ first Instantly Ap&PP Click to see
Gold(57$/6m) 0.01$-0.007$ 50% 11+ 2$ first Instantly Ap&PP nt
Thông tin Thành lập 2010. Delete Dir/Add money Main to Rent : 0$/Yes Xem thêm về site. Kich here
Lưu ý về site + Trình duyệt Internet explorer không click được ADS, nên dùng trình FireFox
+ ADS reset lúc 6h. Tiếng Tây Ban Nha. Nhấn thẻ Registro để đăng ký. Nhấn thẻ Entrar để đăng nhập. Nhấn thẻ Anuncios để kích ADS, thẻ Mi Cuenta để vào Account của bạn
- Có thể phải xác nhận 2 mã email khi đăng ký: email Đăng ký + email PayPal

Ngày thêm: 15/12/2010 Kiểu site: PTC/Test Site Trạng thái : Testing Last Payout: None
Account(40) Giá Click Ref Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$ 50% 4 2$ first Instantly Ap&Pp&Lr Click to see
Gold(38$/6m) 0.01$ 100% 8 2$ first Instantly Ap&Pp&Lr nt
Thông tin Thành lập 2010. Delete Dir/Add money Main to Rent : 0$/Yes Xem thêm về site. Kich here
Lưu ý về site + Trình duyệt Internet explorer không click được ADS, nên dùng trình FireFox
+ ADS reset lúc 6h hàng ngày
- Có thể phải xác nhận 2 mã email khi đăng ký: email Đăng ký + email PayPal

Ngày thêm: 15/12/2010 Kiểu site: PTC/Test Site Trạng thái : Testing Last Payout: None
Account(100) Giá Click Ref Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$ 50% 4+ 2$ first Instantly Ap&Pp Click to see
Gold(60$/6m) 0.01$ 100% 8+ 2$ first Instantly Ap&Pp nt
Thông tin Thành lập 2010. Delete Dir/Add money Main to Rent : 0$/Yes Xem thêm về site. Kich here
Lưu ý về site + Trình duyệt Internet explorer không click được ADS, nên dùng trình FireFox
+ ADS reset lúc 14h hàng ngày
- Có thể phải xác nhận 2 mã email khi đăng ký: email Đăng ký + email PayPal

Ngày thêm: 15/12/2010 Kiểu site: PTC/Test Site Trạng thái : Testing Last Payout: None
Account(50) Giá Click Ref Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$ 50% 4 2$ first Instantly Ap&Pp&Lr Click to see
Gold(140$/6m) 0.01$ 100% 8 2$ first Instantly Ap&Pp&Lr nt
Thông tin Thành lập 2010. Delete Dir/Add money Main to Rent : 0$/Yes Xem thêm về site. Kich here
Lưu ý về site + Trình duyệt Internet explorer không click được ADS, nên dùng trình FireFox
+ ADS reset lúc ??????????
- Có thể phải xác nhận 2 mã email khi đăng ký: email Đăng ký + email PayPal

Ngày thêm: 15/12/2010 Kiểu site: PTC/Test Site Trạng thái : Testing Last Payout: None
Account(50) Giá Click Ref Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$-0.005$ 35% 4 2$ first 2-7days Ap&Pp Click to see
Gold(7$/1m) 0.01$ ???% 8 2$ first 2-7days Ap&Pp nt
Thông tin Thành lập 2010. Delete Dir/Add money Main to Rent : 0$/Yes Xem thêm về site. Kich here
Lưu ý về site + Trình duyệt Internet explorer không click được ADS, nên dùng trình FireFox
+ ADS reset lúc ???hàng ngày

Ngày thêm:22/12/2010 Kiểu site: PTC/Test Site Trạng thái : Testing Last Payout: None
Account(30) Giá Click Ref Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.0075$ 50% 5 2$ first Instantly Ap&Pp Click to see
Gold(50$/6m) 0.01$ 75% 8 2$ first Instantly Ap&Pp nt
Thông tin Thành lập 2010. Delete Dir/Add money Main to Rent : 0$/Yes Xem thêm về site. Kich here
Lưu ý về site + Trình duyệt Internet explorer không click được ADS, nên dùng trình FireFox
+ ADS reset lúc ???h hàng ngày
- Có thể phải xác nhận 2 mã email khi đăng ký: email Đăng ký + email PayPal

Ngày thêm:22/12/2010 Kiểu site: PTC/Test Site Trạng thái : Testing Last Payout: None
Account(100) Giá Click Ref Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$-0.005$ 50% 4 2$ first Instantly Ap&Pp Click to see
Gold(??$/6m) ? ? ? 2$ first Instantly Ap&Pp nt
Thông tin Thành lập 2010. Delete Dir/Add money Main to Rent : 0$/Yes Xem thêm về site. Kich here
Lưu ý về site + Trình duyệt Internet explorer không click được ADS, nên dùng trình FireFox
+ ADS reset lúc 16h hàng ngày
- Có thể phải xác nhận 2 mã email khi đăng ký: email Đăng ký + email PayPal

Ngày thêm: 15/12/2010 Kiểu site: PTC/Test Site Trạng thái : Testing Last Payout: None
Account(100) Giá Click Ref Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$ 50% 4 2$ first ??? Ap&Pp Click to see
Gold(40$/6m) 0.01$ 100% 8 2$ first ??? Ap&Pp nt
Thông tin Thành lập 2010. Delete Dir/Add money Main to Rent : 0$/Yes Xem thêm về site. Kich here
Lưu ý về site + Trình duyệt Internet explorer không click được ADS, nên dùng trình FireFox
+ ADS reset lúc 6h hàng ngày
- Có thể phải xác nhận 2 mã email khi đăng ký: email Đăng ký + email PayPal

Ngày thêm: 15/12/2010 Kiểu site: PTC/Test Site Trạng thái : Testing Last Payout: None
Account(20) Giá Click Ref Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$ 50% 4 2$ first ??? Ap&Lr Click to see
Gold(110$/1y) 0.01$ 100% 8 2$ first ??? Ap&Lr nt
Thông tin Thành lập 2010. Delete Dir/Add money Main to Rent : 0$/Yes Xem thêm về site. Kich here
Lưu ý về site + Trình duyệt Internet explorer không click được ADS, nên dùng trình FireFox
+ ADS reset lúc 6h hàng ngày
- Có thể phải xác nhận 2 mã email khi đăng ký: email Đăng ký + email PayPal

Ngày thêm: 15/12/2010 Kiểu site: PTC/Test Site Trạng thái : Testing Last Payout: None
Account(20) Giá Click Ref Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$-0.001 ? 10+ 2$ first Instantly Ap&Pp Click to see
Gold(60$/6m) 0.01$-0.005 ? 12+ 2$ first Instantly Ap&Pp nt
Thông tin Thành lập 2010. Delete Dir/Add money Main to Rent : 0$/Yes Xem thêm về site. Kich here
Lưu ý về site + Trình duyệt Internet explorer không click được ADS, nên dùng trình FireFox
+ ADS reset lúc 14h hàng ngày

Ngày thêm: 15/12/2010 Kiểu site: PTC/Test Site Trạng thái : Testing Last Payout: None
Account(30) Giá Click Ref Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$-0.005$ 30% 4 2$ first 4-7days Ap&Pp Click to see
Gold(59$/1y) 0.01$ 100% 8 2$ first 4-7days Ap&Pp nt
Thông tin Thành lập 2010. Delete Dir/Add money Main to Rent : 0.05$/Yes Xem thêm về site. Kich here
Lưu ý về site + Trình duyệt Internet explorer không click được ADS, nên dùng trình FireFox
+ ADS reset lúc 14h hàng ngày


 

© 2016 Kem tien tren mang - Kiem tien Online