Hướng dẫn kiếm tiền toàn tập ở PTC Neobux- Trên mạng hiện nay tràn lan các bài viết về thuê Ref với Neobux, đó chính là bài viết gốc của tôi, bài viết đó chỉ có tính chất sơ lược, dưới đây tôi sẽ nói cụ thể hơn.
- Nếu bạn chưa có tài khoản ở Neobux thì bạn. ĐỌC BÀI VIẾT NÀY
- Neobux là một dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên toàn thế giới. Dịch vụ này cho phép các nhà quảng cáo để có được hàng ngàn khách hàng tiềm năng để xem quảng cáo của họ. Các thành viên Neobux xem một quảng cáo và nhận được một giá trị tiền tệ vào tài khoản của họ, đó chính là hình thức PTC
- Đối với thành viên miễn phí (Standard), một ngày bạn có 4 ADS (ADS viết tắt của từ Advertisements, có nghĩa là quảng cáo) và bạn kiếm được 0,04$. Như vậy một năm bạn chỉ có thể kiếm được khoảng $ 15 một năm nếu bạn không có bất kỳ giới thiệu nào. Vậy làm thế nào để bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn?, kiếm được trên 20$ mỗi ngày? Đó là bạn phải có giới thiệu (ref), có 2 loại giới thiệu.
-Trực tiếp giới thiệu (Dirt Ref):  Bạn giới thiệu với người khác, người đó trở thành thành viên Neobux dưới link giới thiệu của bạn, và bạn nhận được hoa hồng 50% từ họ, tuy nhiên cách này sẽ không giúp bạn kiếm tiền nhanh và nhiều được, vì số lượng giới thiệu trực tiếp có hạn, chỉ có 30 người khi bạn bắt đầu, và sau đó cứ 4 ngày tăng thêm một giới thiệu. Loại giới thiệu này có đặc điểm là bạn không mất gì cả.
+ Làm bài toán đơn giản thì bạn sẽ thấy : 30ngày*0,04ADS*50% hoa hồng + 0,04của bạn = 0,64$, như vậy một ngày bạn cũng chỉ thu được 0,64$ cũng chẳng đáng kể là bao. Vì thế khi bạn không có giới thiệu trực tiếp nào, thì bạn đừng lo, bạn có thể đi thuê giới thiệu.

- Thuê giới thiệu :  Ở Neobux, bạn có thể thuê giới thiệu, giá mỗi ref là 0,25$/tháng. Giới thiệu mà bạn thuê cũng là một thành viên như chúng ta (là người), nhiều người cho là bot, nhưng không phải vậy. Như vậy giải bài toán ta sẽ thấy, khi ref bạn thuê, ngày nào cũng click hết quảng cáo, thì một tháng bạn có thể thu được từ họ 30*0,04*50% = 0,6$. Như vậy lãi sẽ là 0,6$ - 0,25$tiền thuê = 0,35$/tháng/ref. Thành viên nâng cấp sẽ lãi 0,95$/ref/tháng.  Nếu thuê 1000ref lãi sẽ tương ứng là 350$ và 950$/tháng. 

 Tuy nhiên, khi thuê ref không phải ref nào cũng ngày nào click hết quảng cáo cả, vì sao, vì bot.

a. Giải thích từ ngữ trong tài khoản Neobux
*Direct : Số lượng Ref giới thiệu trực tiếp của bạn, số lượng này chỉ có 30, và sau đó 4 ngày tăng thêm 1.
 *Standard Member : Thành viên mặc định khi bạn vừa đăng ký neobux (thành viên miễn phí)
*Golden Member : Thành viên đã nâng cấp tại neobux (phí 90$/năm) 
*Rented : Số lượng Ref bạn thuê (Rented Ref) 
*Main Balance: Tài khoản chính của bạn, đây là số tiền bạn kiếm được từ những click của bạn và hoa hồng từ Ref (bao gồm cả Direct và Rented Ref). Chính là số tiền để bạn rút (tiền bạn kiếm được từ Neobux) 
*Rental Balance: Đây là tài khoản để bạn thuê Ref, trong quá trình thuê Ref, tài khoản này sẽ sử dụng để bạn trao đổi tiền bạc giữa bạn và Neobux, Rent Ref chính là hàng trao đổi. Thường khi mới chơi, bạn chẳng để ý đến tài khoản này, vì bạn chưa biết thuê Ref là gì, nên số tiền là 0. Tiền từ Main Balance bạn có thể chuyển thành tiền Rental Balance, xong không có sự ngược lại, mà chỉ có người bạn thuê ref giúp bạn tăng tiền Main Balance mà thôi. Bạn có thể hình dung sơ đồ kiếm tiền trong Neobux dưới đây:
- Từ sơ đồ, ta thấy, tiền đầu tư thuê ref của bạn (gồm Main Balance + PP,AP) mà lớn hơn tiền từ Rental Balance đem lại, thì việc thuê Ref của bạn bị thất bại, bạn bị lỗ mà không được sinh lời. Vậy ta phải giải bài toán thực hiện thế nào để trong quá trình thuê Ref chỉ lãi mà không lỗ.
 
* Làm thế nào để thuê ref
 - B1: Đưa tiền vào Rental Balanc
 --> Kích Username/Rental Balance/Chọn hình thức đưa tiền
* Lưu ý : Chỉ tài khoản PayPal đã Verify bạn mới đưa tiền từ PP vào được
B2 : Thuê ref
--> Kích Username/Referral/Chọn gói ref
* Lưu ý : 7 ngày sau bạn mới được thuê tiếp

b. Giải bài toán thuê Ref hoàn hảo
- Hoàn hảo có nghĩa là ngày nào ref thuê cũng click hết ADS. Bài toán này chỉ có tính chất tham khảo
- Giá click tại Neobux như sau:
+ Standard Member
Per click: $0.010 
Per referral click: $0.005 
+ Golden Member
Per click: $0.010 
Per referral click: $0.010 

- Giá thuê Ref tại Neobux như sau: 0.25$/1Ref/Tháng, có các gói 3(0,75$), 5(1,25$), 10(2,5$), 20(5$) .....3, 5, 10, 20... là số lượng Ref thuê
- Nếu bạn thuê 1Ref, mỗi tháng mất 0.25$, số tiền hoa hồng lớn nhất do Ref đó mang lại trong 1 tháng là
+ Standard Member : 0.005* 4ADS* 30 = 0.6$--> Số tiền lãi đem lại : 0.6 - 0.25 = 0.35$/Ref
--> Thuê 10 Ref lãi 3.5$, thuê 100Ref lãi 35$, thuê 1000Ref lãi 350$/tháng
+ Golden Member : 0.01* 4ADS* 30 = 1.2$--> Số tiền lãi đem lại : 1.2 - 0.25 = 0.95$/Ref
--> Thuê 10 Ref lãi 9.5$, thuê 100Ref lãi 95$, thuê 1000Ref lãi 950$/tháng

c. Giải bài toán thuê ref thực sự. bạn hãy xem bài toán chi tiết của tôi và áp dụng cho việc thuê ref của mình nhé, bài toán này sẽ giúp bạn 100% là có thực, bạn cứ thực hiện theo những gì tôi nói, bạn sẽ thành công, tôi đã mất rất nhiều thời gian mới lập ra phương pháp này. 

c1. Giải bài toán theo sác xuất:
- Ở bài toán này, tôi lấy xác suất chọn được ref của bạn là A%. Có nghĩa là khi bạn thuê 100 ref, thì bạn chọn được A ref click đầy đủ ADS hàng ngày, còn 100-A ref coi như không click một ADS nào (thế này rất hợp lý, vì nếu có click thì nó sẽ bù cho những ngày không click của A ref)

+ Bạn thuê 100ref, tốn 25$/tháng
+ Số tiền do ref mang lại khi chọn Ref để tái chế lần 1 
A*0.005*4ADS*30 (Standard),  
A*0.01*4ADS*30 (Gold)

+ Tái chế 100-A ref lần 1 tốn (100-A)*0,07
+ Tiếp tục, tái chế xong 100-A ref, chỉ có (A/100)*(100-A) ref click đầy đủ, và sẽ mất (100-A) - (A/100)*(100-A)= (100-A)*(100-A)/100 ref phải tái chế tiếp

+ Chúng ta sẽ lấy 5 ngày tái chế 1 lần, như vậy số tiền do (A/100)*(100-A) ref click mang lại là: 
(A/100)*(100-A)*0.005*4ADS*25 Standard),   
(A/100)*(100-A)*0.01*4ADS*25(Gold)

Tái chế lần 2  (100-A)*(100-A)/100 ref, 
tốn (100-A)*(100-A)/100*0,07

+ Tiếp tục, tái chế xong lần 2 (100-A)*(100-A)/100 ref, chỉ có (A/100)*(100-A)*(100-A)/100 = A*(100-A)*(100-A)/(100*100) ref click đầy đủ, và sẽ mất (100-A)*(100-A)/100A*(100-A)*(100-A)/(100*100) = (100-A)mũ3/100mũ2  ref phải tái chế tiếp

+ Chúng ta sẽ lấy 5 ngày tái chế 1 lần, như vậy số tiền do A*(100-A)*(100-A)/(100*100) ref click mang lại là  
A*(100-A)*(100-A)/(100*100)*0.005*4ADS*20 Standard), 
A*(100-A)*(100-A)/(100*100)*0.01*4ADS*20(Gold)


Tái chế lần 3  (100-A)mũ3/100mũ2 ref, 
tốn (100-A)mũ3/100mũ2*0,07

+ Tiếp tục, tái chế xong (100-A)mũ3/100mũ2 ref, chỉ có (A/100)*(100-A)mũ3/100mũ2 = A*(100-A)mũ3/100mũ3 ref click đầy đủ, và sẽ mất (100-A)mũ3/100mũ2 - A*(100-A)mũ3/100mũ3 = (100-A)mũ4/100mũ3  ref phải tái chế tiếp


+ Chúng ta sẽ lấy 5 ngày tái chế 1 lần, như vậy số tiền do (A/100)*(100-A)mũ3/100mũ2 ref click mang lại là
A*(100-A)mũ3/100mũ3*0.005*4ADS*15 Standard),   
A*(100-A)mũ3/100mũ3*0.01*4ADS*15(Gold)

Tiếp tục ta có :
Tái chế lần 4  (100-A)mũ4/100mũ3 ref, 
tốn (100-A)mũ4/100mũ3*0,07

+ Chúng ta sẽ lấy 5 ngày tái chế 1 lần, như vậy số tiền do (A/100)*(100-A)mũ4/100mũ3 ref click mang lại là  
A*(100-A)mũ4/100mũ4*0.005*4ADS*10 Standard),   
A*(100-A)mũ4/100mũ4*0.01*4ADS*10(Gold)

Tái chế lần 5  (100-A)mũ5/100mũ4 ref, 
tốn (100-A)mũ5/100mũ4*0,07

+ Chúng ta sẽ lấy 5 ngày tái chế 1 lần, như vậy số tiền do (A/100)*(100-A)mũ5/100mũ4 ref click mang lại là  
A*(100-A)mũ5/100mũ5*0.005*4ADS*5 Standard),   
A*(100-A)mũ5/100mũ5*0.01*4ADS*5(Gold)

Như vậy, ta sẽ thấy trong 1 tháng, thuê 100ref, chỉ có A% ref click (và sau mỗi lần tái chế cũng vậy). Tổng số tiền thu và chi như sau :

* Tổng chi : Tổng những số màu đỏ
+ Thuê 100ref, tốn 25$/tháng
+ TC lần 1 100-A ref , tốn 
(100-A)*0,07
+TC lần 2  (100-A)mũ2/100mũ1 ref, tốn  
(100-A)mũ2/100mũ1*0,07
+TC lần 3  (100-A)mũ3/100mũ2 ref, tốn 
 (100-A)mũ3/100mũ2*0,07
+TC lần 4  (100-A)mũ4/100mũ3 ref,
 tốn (100-A)mũ4/100mũ3*0,07  
+TC lần 5  (100-A)mũ5/100mũ4 ref, 
tốn (100-A)mũ5/100mũ4*0,07

* Tổng thu : Tổng những dòng màu xanh bên dưới
+ Bạn thuê 100ref chưa tái chế
A*0.005*4ADS*30 (Standard)
A*0.01*4ADS*30 (Gold)

+ Tái chế lần 1 (100-A) ref
A*(100-A)/100*0.005*4ADS*25 Standard), 
A*(100-A)/100*0.01*4ADS*25(Gold)
+ Tái chế lần 2  (100-A)mũ2/100mũ1 ref
A*(100-A)mũ2/100mũ2*0.005*4ADS*20 Standard),
A*(100-A)mũ2/100mũ2*0.01*4ADS*20(Gold)
+ Tái chế lần 3  (100-A)mũ3/100mũ2 ref, 
A*(100-A)mũ3/100mũ3*0.005*4ADS*15 Standard),   
A*(100-A)mũ3/100mũ3*0.01*4ADS*15(Gold)
+ Tái chế lần 4  (100-A)mũ4/100mũ3 ref,
A*(100-A)mũ4/100mũ4*0.005*4ADS*10 Standard),  
 A*(100-A)mũ4/100mũ4*0.01*4ADS*10(Gold)
+ Tái chế lần 5  (100-A)mũ5/100mũ4 ref, 
 A*(100-A)mũ5/100mũ5*0.005*4ADS*5 Standard),  
 A*(100-A)mũ5/100mũ5*0.01*4ADS*5(Gold)

-->Đặt X = (100-A)/100 ,ta sẽ đưa tổng chi, tổng thu về hàm sau đây:
 Tổng chi :
25 + 7X(1 + X + X*2 + X*3 + X*4)
 Tổng thu : (Standard)
0,1A(6+5X+4X*2+3X*3+2X*4+X*5)
 Tổng thu : (Gold)
0,2A(6+5X+4X*2+3X*3+2X*4+X*5)
Số ref ta sẽ lựa chọn được (số ref này sẽ làm việc cho ta mãi, và sang tháng thứ 2, ta sẽ giữ lại cho 90 ngày)
A(1+X+X*2+X*3+X*4+X*5) , có thể coi bỏ X*5

- Lập bảng tính Exel, ta sẽ thấy như sau (bạn kích vào hình để thấy rõ hơn)

 - Chú ý trong bảng AVG là trung bình của tổng số AVG của từng ref. Có nghĩa là ta sẽ cộng tổng số AVG của gói ref ta thuê chia cho số lượng ref thuê đó.

* Kết luận về bài toán thuê ref này :
- Giải quyết được vấn đề renew ref, chỉ ra phần trăm số lượng  đổi ref là bao nhiêu ứng với chỉ số AVG trung bình thì có lãi và lỗ
--> Nhìn trên hình ta thấy. Khi áp dụng phương pháp 5 ngày đổi ref 1 lần, đối với thành viên standard, mỗi lần đổi đến 70% (A=30) số lượng ref thuê, Nếu chỉ số tổng AVG trung bình là lớn hơn 2.63 thì chúng ta vẫn có lãi, trong khi đó thành viên Gold, con số này là 85% và AVG là 1.65. Và số Ref ta chọn được đến cuối tháng là 83ref, Gold là 55ref.
- Giải quyết được vấn đề chọn lọc ref thuê, giúp ta lựa chọn được những thành viên Neobux thực sự, và, sang tháng tiếp theo ta sẽ giữ lại chúng 90 ngày và với mức giá là được giảm xuống 20%
- Bài toán chỉ ra chúng ta tư tưởng : Đổi ref thuê liên tục để nhận lợi nhuận
- Bài toán cũng giúp chúng ta mạnh dạn hơn trong việc đổi ref thuê, Nếu bạn không dám làm, chẳng bao giờ có bội thu cả.
- Tuy nhiên nhược điểm của bài toàn này không chỉ ra chỉ số lick trung bình từng ngày AVG của từng ref. Ta sang bài toán thứ 2.

C2. Giải bài toán theo chỉ số AVG 
- Trước tiên, lưu ý AVG ở đây là chỉ số click trung bình hàng ngày của một ref cụ thể, khác với AVG của bài toán trên.
Trong bảng quản lý ref thuê của bạn, bạn còn có thể thấy:
*Referral: Đây là tên người dùng của giới thiệu của bạn hoặc một số mặt nạ để nhận diện bạn ẩn danh.
* Your referral since: Ở đây bạn có thể xem ngày tháng và thời gian đầu tiên khi thuê  hoặc tái chế ref
* Next payment: Hiển thị các ngày còn lại của ref bạn thuê, để căn cứ vào đó bạn giữ chúng lại khi sắp hết hạn.
* Last click: Hiển thị ngày mà các ref thực hiện click ngày cuối cùng gần nhất
* Clicks: Hiển thị tổng số lượng nhấp chuột mà các giới thiệu đã   thực hiện trong khi bạn thuê.
* Avg: Số click trung bình được tính từ ngày đầu tiên kể từ khi bạn mua ref, hoặc đổi ref.


- Khi chúng ta thuê ref, tốn 0.25$/tháng/ref. 1 click ref mang lại cho bạn 0.005$ với thành viên standard, 0.01$ với thành viên Gold. Như vậy, trong 1 tháng cần 0.25/0.005 = 50 click, AVG tương ứng là 50/30 = 1.67 với thành viên Standard. Con số này của thành viên Gold là 0.25/0.01 = 25click, AVG = 25/30 = 0.84
- Như vậy, có thể kết luận, một ref bạn đăng thuê, có chỉ số AVG dưới 1.67(0.84) thì bạn đăng bị lỗ, có thể, chúng ta phải tái chế những ref này. Bài toán này chỉ ra rất trực quan cho ta thấy ngay ref nào đang làm ta bị lỗ.
* Kết luận : Thành viên Standard, chỉ số AVG dưới 1.67 là ta bị lỗ, thành viên Gold con số này là 0.84
 
* Từ 2 bài toán trên, ta rút ra chiến thuật thuê ref
1. Chiến thuật cổ điển, chỉ nên tham khảo, áp dụng nó chắc mất hàng năm trời
- Click đạt 2-3$, thuê 3 ref hết 0.75$, số tiền còn lại để duy trì ref, gồm đổi ref và giữ lại ref
- Tiếp tục click đạt 2-3 đô, thuê tiếp 3Ref, và làm như 3 ref trên
- Cứ tiếp tục như vậy....

Tư tưởng phương pháp : chúng ta không rút tiền mà dùng số tiền sinh ra để thuê ref, khi nào chọc lọc được 500 ref thuê thì bắt đầu cashout, cashout đủ 90$ bắt đầu nâng cấp tài khoản lên Gold, sau đó lại tiếp tục thuê ref không cashout, khi số ref đạt 1200 bắt đầu cashout, cashout được 900$ thì mua lên gói Ultimate. Sau đó tiếp tục thuê ref, thuê được trên 4000 ref bắt đầu mới cashout. Đó chính là nột dung của chiến thuật này
- Ý tưởng chiến thuật là kiếm tiền mà không có sự đầu tư ban đầu, cứ từ từ mà tiến
- Tuy nhiên áp dụng được nó chắc phải mất hàng năm trời đấy bạn, phải hết sức kiên nhẫn, nhưng có lẽ chẳng ai đủ kiên nhẫn mà áp dụng.
- Chiến thuật này thích hợp cho người mới chơi MMO. Tuy nhiên chỉ nên áp dụng chiến thuật thời gian đầu tìm hiểu MMO.

2. Chiến thuật áp dụng 2 bài toán trên của tôi
- Tôi đặt : AVG1 là chỉ số AVG trung bình của tổng các AVG của từng ref (ở bài toán C1)
AVG là chỉ số click trung bình hằng ngày của từng ref (bài toán C2)
- Đầu tiên thuê một gói ref cho một tháng (lần đầu thuê là 1 tháng)
- 4-5 ngày sau kiểm tra AVG1, AVG1 dưới 1.67 (Standard), 0.84 (Gold) là chúng ta đang bị lỗ, có quá nhiều ref không click, hoặc click không đều. 
Bước 1: Bắt đầu đổi Ref lần 1. Chọn những Ref sau để thay chúng :
+ Không click 4-5 ngày đó.
+ Những ref có chỉ số AVG thấp nhất, dưới 1.67 (0.84)
Số lượng chọn là bao nhiêu, quay lại Bài toán C1, xem xét lựa chọn

Bước 2 : 10 ngày sau, đổi ref lần 2, lựa chọn như trên. Thuê tiếp 1 gói ref khác, gói này quay lại bước 1, nếu bạn muốn đầu tư ào ào, bạn nhiều tiền

Bước3 : 15 ngày sau, Quay lại bước 2. Kiểm tra AVG1 của gói 1, kiếm tra bài toán C1

Bước 4: 20 ngày, Tiếp tục như vậy.

Ở đây, tôi nói rất ngắn gọn, lựa chọn đến đâu bạn xem kỹ 2 bài toán trên của tôi

Và chúng ta cứ thực hiện như vậy theo Bài toán C1. Đến đây chú ý :
- Với những Ref có chỉ số AGV1 lớn hơn 1.67 (0.84) mà không click 5 ngày ta cũng thay chúng

Đến ngày thứ 29 thì bạn xem xét và bắt đầu giữ lại toàn bộ ref thuê cho 90, 150, 240 ngày (kể cả những ref không đạt, để làm gì? Để giữ chúng lại để giảm giá 18%, 25%, 30% ngay sau đó thay thế chúng)

Sang tháng tiếp theo, bạn có thể thực hiện tiếp các gói ref khác. Và lưu ý lại: Những ref có AVG > 1.67 mà 5 ngày không click, ta vẫn thay thế chúng bằng ref khác.

*  Lưu ý : Bạn chỉ nên đặt Auto Pay = Enable khi hết tháng đầu tiên thuê ref. Tác dụng của Auto pay tôi sẽ nói ở bên dưới
- Cứ như vậy, bạn không được rút tiền khi đủ thanh toán, mà hãy đợi như sau :
+ Đối với thành viên Gold, bạn chỉ nên cashout khi bạn đã chọn được trên 1200-1500 ref thuê
+ Đối với thành viên Gold/Ultimate bạn chỉ nên cashout khi bạn đã chọn được trên 4000 ref thuê
- Được như vậy rồi thì hưởng lợi đi, 1 ngày trên 20$, tôi được biết 1 thành viên Neobux kiếm lợi nhuận 2500$/tháng (85$/ngày) và đây là 1 proof của thành viên đó:
*Bạn nên dùng Exel để quản lý ref, số click , chỉ số AVG1, AVG

* Các câu hỏi thường găp?
1. Auto Pay có tác dụng gì?
- Bạn đặt Auto Pay = Enable,  khi một ngày ref bạn thuê click ADS, thì Neobux sẽ tự động trừ tiền trong tài khoản Rent hoặc Main và giữ lại ref đó cho bạn thêm 1 ngày. Ví dụ, ref bạn thuê còn 25 ngày, và hôm nay, ref đó click ADS, thì sang ngày mai, ref bạn thuê vẫn còn 25 ngày
- Mục đích của auto Pay là giúp bạn tiết kiệm 10% chí phí thuê ref (Việc tự động giữ lại thêm những ngày ref click ADS giúp ta giảm 10% chí phí giữ lại ref thuê)
- Đối với thành viên Gold, Auto Pay chỉ có tác dụng khi ref bạn thuê còn số ngày lớn hơn 20. Nếu ref bạn thuê còn dưới 20 ngày thì không có tác dụng
- Bạn chỉ nên đặt Auto Pay = Enable khi hết tháng đầu tiên thuê ref

2. Tại sao tài khoản của tôi bị khoá? Bị reset về không?
- Bạn sử dụng trên 2 tài khoản 1 máy tính, tài khoản sẽ bị khoá
- Bạn sử dụng trên 3 máy tính để đăng nhập vào Neobux trong vòng 10 ngày, tài khoản sẽ bị đưa về không hết.

3. Tại sao tôi không giới thiệu được bạn bè?
- Bạn chỉ có thể giới thiệu với người khác (Dirt Ref) khi tài khoản của bạn trên 30 ngày tuổi và có số click trên 100. 

4. Tại sao tài khoản của tôi không đăng nhập được?
- Ngay sau khi đăng ký Neobux, bạn không click bất kỳ 1 ADS nào thì sau 3 ngày, tài khoản đó sẽ bị xoá.
- Khi đã click trên 1 ADS mà sau 30 ngày không đăng nhập tài khoản, account đó cũng bị xoá.

5. Tại sao giới thiệu Dirt Ref của tôi tăng theo thời gian?
- Đúng vậy, khi bạn mới đăng ký Neobux, giới thiệu Dirt Ref của ban là 30, sau đó, cứ 4 ngày sẽ được tăng thêm một giới thiệu với Standard. Thành viên Gold là 2 ngày tăng thêm một giới thiệu.
--> Chính vì thế khi có tài khoản Neobux rồi thì phải biết giữ gìn.

6. Tại sao ref của tôi click mà tôi không nhận được tiền từ họ
Có 2 lý do : 
- Thứ nhất, bạn muốn nhận được hoa hồng từ ref ngày mai, thì ngày hôm nay bạn phải kích hết số ADS nó yêu cầu (4 với Standard và 9 với Gold)
-Thứ hai, vì bạn không lick theo thời gian sever máy chủ Neobux. Tại neobux, ADS reset lúc 23h45phút giờ Việt nam, nhưng máy chủ thời gian của Neobux lại reser lúc 11h như hình dưới:
--> Vòng tròn màu xanh báo giờ reser ADS (23h45p giờ Việt nam),  
vòng tròn màu đỏ báo giờ reset server time (11h giờ Việt nam)Chính vì thế, có thể có những ngày bạn click đến 8ADS, nhưng hôm sau lại không click ADS nào. Ví dụ vào lúc 14h hôm nay bạn kích ADS, và đến 23h45 đêm hôm đó ADS reset, đến 8h sáng hôm sau bạn lại kích hết ADS, như vậy ngày hôm đó bạn đã kích 8ADS và khi time sever reset lúc 11h thì coi như ngày hôm sau đó bạn không kích ADS nào. Như vậy khi thuê ref bạn cần click cố định vào một khoảng thời gian theo time sever (khoảng đó là từ 11h-23h45 giờ Việt nam). Khi nào bạn kích đúng thời gian như vậy, thì trong tài khoản Neobux, biểu đồ ADS của bạn sẽ là 1 đường thẳng như hình dưới (và có chữ chúc mừng)
7. Chiến thuật này có áp dụng được cho các trang PTC khác không?
- Chiến thuật và bài toán thuê ref này có thể áp dụng cho các trang PTC khác tương tự neobux (tương tự về giá thuê ref, giá click, ref click, giá đổi ref, số ADS hàng ngày)

8. Tai sao lại chọn Neobux để giới thiệu
- Vì Neobux là trust site, uy tín nhất hiện nay, trang PTC uy tín số 1 thế giới.

Chúc bạn thành công.


58 Comments for "Hướng dẫn kiếm tiền toàn tập ở PTC Neobux"

Nặc danh nói...

sao hiện h đang ký neobux.com ko thấy email xác nhận gửi về vậy anh ?


13:02 19 tháng 8, 2010
Movang.info nói...

@Nặc danh

Em xem lại điền thông tin đã đúng chưa? Mọi người vẫn đăng ký được mà


14:17 19 tháng 8, 2010
Nặc danh nói...

anh ơi, em có vài thắc mắc:

- những ref mình đã thuê rùi mà nó không kick thì khi mình tái chế lại có còn gặp lại nó nữa không?

- cac ref mình đã thuê và họ cũng kick đều nhưng mình không thuê(mình vẫn nhớ tên) thì sau này mình có thể tìm lại nó mà thuê lại không?

Cám ơn anh về bài viết!!


23:11 20 tháng 8, 2010
Kiếm tiền trên mạng nói...

@Nặc danh
Ref da doi ko gap lai em ah. Con ref click deu thi ta giu lai chu


01:19 21 tháng 8, 2010
Nặc danh nói...

uhm, em cam on anh


08:44 21 tháng 8, 2010
Nặc danh nói...

đó là với trang Neobux thì ta có thể thuê, vậy còn mấy trang khác như Cashium, Onbux... ta có thuê không..thanks trước


15:20 22 tháng 8, 2010
Nặc danh nói...

cho em hỏi một chút. có người nói là gagabux cũng rất uy tín, nhưng một số khác thì không. vậy đâu mới là sự thật em cũng đã thử tham gia và thấy nó cũng khá ngon, mỗi ngày có rất nhiều ad mà giá như Neobux vậy. êm như vậy hy vọng là không scam


15:41 22 tháng 8, 2010
Kiếm tiền trên mạng nói...

Gagabux scam


16:18 22 tháng 8, 2010
Kiếm tiền trên mạng nói...

Trang PTC nao cung co the thue ref ma


16:19 22 tháng 8, 2010
Nặc danh nói...

anh oi, em va 2 thang bankhac cung tham gia neobux. em muon hoi lieu bon em co the trao doi ref(ref chac chan da kick) cho nhau khong? neu co thi lam the nao ha anh?


12:23 23 tháng 8, 2010
Kiếm tiền trên mạng nói...

@Nặc danh

Không thể em ah


13:36 23 tháng 8, 2010
Nặc danh nói...

anh oi trong neobux thi minh nen kick cac quang cao vao luc nao thi hop ly nhat, anh co the giai thich cho em duoc khong?


16:50 23 tháng 8, 2010
Nặc danh nói...

anh oi tien minh bo ra thue ref thi se chay vao tui cua ai?


00:48 24 tháng 8, 2010
Nặc danh nói...

anh oi em co mot tai khoan Neobux da Click duoc 1 thang roi nhung vi hom qau em va dua ban em dung chung mot may click nen no treo mat TK roi, vay co cah nao lay lai TK ko anh?
giup em voi. thank a nhieu


00:54 24 tháng 8, 2010
Nặc danh nói...

I'm Giang:hiện thời em được 0.8$ và em muốn chuyển thêm tiền 1.5$ từ Paypal qua để thuê Ref, anh thấy em có nên thuê ngay bây giờ không và nếu thuê thì nên chọn mấy ref là được.Thanks


12:11 24 tháng 8, 2010
Kiếm tiền trên mạng nói...

Tài khoản Neobux đã bị khóa đó bạn viết thư xin lỗi nó, nội dung tiếng anh nhé, như sau : " Tôi là một thành viên mới sử dụng Neobux, nên đã không đọc kỹ các điều khoản sử dụng. Cho nên ngày .... tôi đã cùng người bạn của mình đăng nhập 2 tài khoản trên một máy tính và đã bị khoá. Hãy giúp tôi mở khoá tài khoản, đó là một tai nạn không mong muốn, mong được bạn giúp đỡ.
Username ở Neobux là......


13:36 24 tháng 8, 2010
Kiếm tiền trên mạng nói...

To Giang : Bạn đọc chiến thuật 1 nhé, nhưng lời khuyên của tớ là chưa nên thuê ref khi chưa nâng cấp tài khoản


13:37 24 tháng 8, 2010
Nặc danh nói...

Giang: vậy em muốn nâng cấp tài khoản thì em phải chờ cho tới khi em được 90$ rồi mới bắt đầu thuê ref hả


16:16 25 tháng 8, 2010
Kiếm tiền trên mạng nói...

To Giang : khong em, em phai choi cac hinh thuc kiem tien khac nhu Off , PTU de lay tien dau tu chu


19:55 31 tháng 8, 2010
Nặc danh nói...

giang: em muốn mạo hiểm đầu tư vào Neobux 190$,90$ nâng cấp gold, còn 100$ kia thuê ref từ từ . anh thấy đó có phải là khôn ngoan không. thực sự thì những cách anh chỉ em chỉ hiểu rất sơ sơ mà thôi, thí như cách 1 đó: làm sao biết xác suất em chọn sẽ là bao nhiêu ? em thấy cách 1 coi bộ thấy khó hơn cách 2 nhỉ.


16:01 1 tháng 9, 2010
Kiếm tiền trên mạng nói...

@Giang : Em nen ket hop 2 bai toan moi quan ly loi nhuan toi uu duoc

Chac em ko hieu tu tuong bai toan C1 roi, A% tinh nhu sau: So ref em phai thay chia cho tong so ref cua goi ref do = X% , thi A% = 100% - X%, sau do em doichieu voi bang Exel xem khi thay ref xong co bi lo khong

EM dau tu 190$ thi thang dau nen chi thue 50ref thoi, de cuoi thang co it nhat 50% de giu laij ref thue cho toi thieu la 90 ngay, neu co tien thi giu cao hon la 150 vaf 240 ngay. Sau do sang thang thu 2 em moi tinh den viec thue goi ref khac


18:09 1 tháng 9, 2010
Nặc danh nói...

Giang:em có cheat thử vài trang, vậy em có thể tạo tối đa mấy tài khoản của cùng 1 trang ptc trên 1 máy. Em có dùng thử phần mềm fake ip nhưng sao thấy máy chạy quá chậm luôn


20:01 3 tháng 9, 2010
Kiếm tiền trên mạng nói...

Em khong the cheat duoc Neobux, chi duoc tao 1 tai khoan tren 1 may tinh em ah. Voi Neobux Fake IP khong co tac dung dau, sock 5, SSH con chiu em ah


21:45 3 tháng 9, 2010
Nặc danh nói...

Giang: em không có cheat Neobux, em cheat onbux,cashium va wordlinx ...a


22:06 3 tháng 9, 2010
Nặc danh nói...

Giang: em có thuê thử gói 3ref nhưng chưa gì hết là nó trừ em tới 1,3$ rùi, tại sao vậy.sao mỗi lần tái chế A có thay đổi hay không hay chỉ là một số cố định


20:38 4 tháng 9, 2010
Kiếm tiền trên mạng nói...

To Giang : Em xem lai di, 3ref het 0.75$ chu, lam j tru 1.3$, moi lan tai che ref nao khong dat thi thay chu sao


20:43 4 tháng 9, 2010
Nặc danh nói...

Giang :nó để gì nè
Direct purchases:$1.300
anh nói 7 ngày sao nó mới bắt đầu thuê mà sao em mới đăng ký thuê hôm nay là thấy nó click luôn rôi


21:08 4 tháng 9, 2010
Nặc danh nói...

Giang: em muốn thuê thêm một gói ref khác mà không biết vô đâu. chỉ em với


20:26 6 tháng 9, 2010
Nặc danh nói...

Giang: anh chỉ em cách tính trung bình trong phương pháp 2, sao em dựa vào tổng click mà sao tính hoài mà không thấy chính xác gì cả. cách đây 3 hôm em mới thuê 3ref bây giờ em muốn thuê thêm một gói ref khác mà không biết vô đâu nữa


11:39 8 tháng 9, 2010
Nặc danh nói...

Giang: anh chi em cach chuyen tien vao paypal di, em da them tai khoan vao ngan hang roi ma khong biet chuyen no vao paypal nhu the nao de thue ref


17:19 9 tháng 9, 2010
Tung nói...

vi cu moi tuan dc thue them 1 goi ref, to dinh moi tuan mua mot goi ref 100, the thi keo dai thoi gian ra han voi ref kieu gi ha cau? Hay la cu moi goi minh lai ra han cach nhau 1 tuan(the nay thi kho kiem soat lam- ma co dc lam the ko), hay la ra han tat ca them 60 ngay? :-?


23:49 14 tháng 10, 2010
Hiến Lê nói...

Hiến Lê: em cũng đã dùng neobux được hơn 1 tháng. Và rồi, hơn 1 tuần này, em chẳng click được một cái quảng cáo nào hết. Nó toàn báo "Another user using your IP address already
viewed this advertisement in the last 24 hours... ". Em không rõ là nguyên nhân gì nữa. Mong anh giúp cho. Cám ơn!


15:52 21 tháng 10, 2010
Le Minh nói...

Bạn dụng mạng của VNN (Vina). Có nghĩa là IP máy tính khi bạn đăng nhập vào Neobux đã có người sử dụng IP này trong ngày. Hãy xóa cookie, khởi động lại máy tính và Modem


16:29 21 tháng 10, 2010
Hồ nói...

Mình cần đi công tác 2 tuần không biết vào đâu trong neobux để đăng ký nghỉ Nhờ bạn chỉ giúp với. Thanks!


14:47 28 tháng 10, 2010
Nghia Dia nói...

Bạn có thể trả lời giúp mình rằng từ khi nâng cấp tài khoản lên Golden member thì số người click giảm hẳn
vd của mình làm ví dụ:
+ khi là standa mem và mình thuê mức tối đa 300 referral số click 1 ngày là khoảng 450->500 click nhưng khi nâng cấp lên golden mem và mình thuê 500 referral thì số click 1 ngày chỉ còn 420 click
+phải chăng Neobux đã ăn gian rất nhiều như các bài viết trong forum này:
http://www.neobux.com/forum/?frmid=9&tpcid=114498
http://www.neobux.com/forum/?frmid=9&tpcid=154208
http://www.neobux.com/forum/?frmid=9&tpcid=127552
vốn tiengs anh của mình có hạn nên mình có đọc nhưng không hiểu lắm,vì vậy mong bạn trả lòi giúp cho mình nhé,càng sớm càng tốt!
cảm ơn bạn rất nhiều!


09:48 29 tháng 10, 2010
Tung nói...

Bai toan cua ban minh doc 1 thang truoc va thay that su rat hay, chi tiec la ref trong neobux la bot ko phai nguoi the nen du co thue ref the nao thi ti le click van chi 0.8->1(khi thue nhieu)

@nghia dia: thuc ra cung co the noi nhu neobux kha an gian, ho luon cho minh lai~(khi len gold ti le >0.66 ma ko recycle ref la lai roi, trong neobux recycle cug chang dc gi dau, tot nhat dung recycle), nhung lai~ khong nhieu tru phi ban co mot so luong lon ref. Gia su ban co 4000 ref ma ti le la 0.8, ban de enable thi lai cua ban 1 thang se la: 4000*(0.8-0.6)*0.01*30=240$. neu ti le cao hon kiem nhieu tien hon. THE MOI BAO: KIEM TIEN KO DE =)). The neobux moi ton tai va dang tin chu, cu kiem tien de => scam

Minh thay neu cau co gold ma so ref <150 thi ti le rat cao. Khi minh co 103 ref, ti le ~ 2; nhung khi minh thue them 30ref nua(biet la thue khoang 200 thang ti le se chi con 1, kinh nghiem tren forum) thi ti le luon la 1.5 =)). Kiem tien ko de.

Khi nao co tien luon ultimate, thue 4000 ref moi thang 240$ la on roi. :D


10:44 14 tháng 11, 2010
ngocvu nói...

Bài viết rất hay cho mình copy dán vào block nha. Thank


22:46 14 tháng 11, 2010
việt nói...

vậy làm sao rút dược tiền hả bạn, minh đâu thấy chỗ nào để điền thông tin Tk ngân hàng chuyển tiền về đâu


20:43 23 tháng 11, 2010
Que Anh nói...

Bác Linh cho em hỏi, em là thành viên Standard (mới chơi) đã thuê 3 ref ở Neobux bây giờ muốn thuê thêm thì vào đâu ạ.
Em tìm mà không ra link.


10:23 1 tháng 12, 2010
Dang Ha Linh nói...

@Que Anh : 7 ngay sau moi thue duoc tiep ma


13:50 1 tháng 12, 2010
Mr Quế Anh nói...

Uh nhỉ, cảm ơn bác, em quên mất, trí nhớ kém quá, đọc trước quên sau ^^


14:55 1 tháng 12, 2010
ruathudo nói...

Mấy anh còn chơi neo nữa ko ạ! Bây h tỉ lệ click của nó thế nào ạ.
Em cũng đang định đầu tư vào thằng này.^^


08:57 5 tháng 12, 2010
Dang Ha Linh nói...

@ruathudo : doi anh viet 1 bai khac roi hay thue


09:04 5 tháng 12, 2010
ruathudo nói...

hehe. Anh ui viết đi anh! Em nóng lòng quá ! ^^ thanks anh nhiều lắm!


23:04 5 tháng 12, 2010
CrazySe7en92 nói...

Hi vong anh mau vik de? huong dan~ newbie nhu tui em :D


02:12 8 tháng 12, 2010
CrazySe7en92 nói...

hi vong anh mau vik cai moi de? huong dan cho newbie tui em


02:12 8 tháng 12, 2010
dung nói...

sdasd


00:25 18 tháng 12, 2010
dung nói...

tại sao em đủ 2 $ mà ko rút về được alertpay mà chỉ về được paypal(chỉ đèn paypal hiện sáng lên khi cashout)


00:26 18 tháng 12, 2010
Hạnh nói...

Anh ơi, nếu em đăng nhập cùng 1 account trên cùng một máy tính nhưng ở 2 trang kiếm tiền online khác nhau; hoặc em đăng nhập 2 tài khoản khác nhau trên cùng 1 máy tính và vẫn ở 2 trang kiếm tiền khác nhau thì tài khoản đăng nhập (1 hoặc cả 2) của em có bị khóa không ạ?


10:09 22 tháng 12, 2010
Mr.CuBon nói...

các thuê bao internet ở Việt Nam hay có tình trạng ip động, nếu tắt mở modem thường xuyên ip sẽ thay đổi như vậy có ảnh hưởng gì không anh ? có bị reset tài khoản không?


09:45 24 tháng 12, 2010
Hồ nói...

Vậy cho mình hỏi, nếu thực hiện theo cách 2 thì cần phải click tối thiểu bao nhiêu $ để thực hiện ?


16:42 1 tháng 1, 2011
anh 2 nói...

mình và bạn mình chơi 2 acc trên 2 máy tính nhưng cùng 1 đường truyền có dc ko


03:17 3 tháng 1, 2011
Admin nói...

@anh 2 : Ko duoc


07:43 3 tháng 1, 2011
Nguyễn Văn Lực nói...

Admin đã nhận được thanh toán nào chưa ?
Hãy cũng chỉ là đang quảng cáo kiếm tuyến dưới cho mình ?!
Do vậy các bạn hãy tìm hiểu kỹ trước khi thực hiện.Nhất là các bạn có trình độ tin học còn kém,hãy thêm thanh công cụ google transted vào trình duyệ và tìm hiểu thêm từ các trang web nói về những vấn đề này nhé .
Tôi:lucbth@yahoo.com


14:44 25 tháng 2, 2011
yen nói...

Cho mình hỏi về cái chính sách : "không được đăng nhập quá 3 máy tính trong 10 ngày liên tiếp".
Mình không hiểu 3 máy tính này là 3 con PC khác nhau, hay cùng 1 con PC mà tại 3 thời điểm có 3 IP khác nhau.
Nếu ở nhà mình chỉ có 1 con laptop và 1 đường ADSL IP động thì có thể chơi được 10 ngày liên tiếp không nhỉ, hay chỉ được 3 trong 10 ngày đấy thôi.
Nếu không được thì phải làm thế nào để chơi được liên tiếp nhỉ (30 ngày / tháng),chẳng nhẽ phải dùng đường ADSL IP tĩnh à.
Mong chỉ giúp


00:33 3 tháng 3, 2011
tranhainamth89 nói...

chào các bác.Sao tài khoản neobux của em khi thuê ref thi có Direct purchases = 2$ nghĩa là sao vậy các bác


17:19 5 tháng 3, 2011
duy nói...

hic bay jo` neo bux giam gia click quang cao anh e nao` ma`dau` tu vao neo bux thi lo~ hoi nhieu day anh em xem co cach nao` kha thi thi mach jum` nhe pm
yahoo:oo00oboyo00oo@yahoo.com
gmail:duydollars@gmail.com


21:59 23 tháng 3, 2011
ThanhSupperr nói...

anh cho em xin nick chat để tiện hỏi!!


09:59 31 tháng 5, 2012

Mời bạn comment, không spam nhé!

 

© 2016 Kem tien tren mang - Kiem tien Online