Thông tin về PTC Ifbux và những thay đổi tại Cashium* Ifbux thanh toán tự động ngay lập tức, tuy nhiên nếu có ý định đầu tư vào nó thì hãy dừng lại, lý do

1. Đồng admin 1 trong 2 site đã scam là Icobux và Ominibux

2. Một trang sẽ down trong thời gian tới, lý do quảng cáo không có, tự quảng cáo và không có lợi nhuận, lập ra để scam

3. Hiện tại vẫn thanh toán Ngay lập tức, tuy nhiên không được đầu tư vào nó, khi scam sẽ có thông báo chính thức

* Những thay đổi tại Cashium
- Cashium là site PTC uy tín và sẽ tồn tại dài lâu, tuy nhiên vì lý do cheating nên trang này đã thay đổi TOS như sau:

1. Thời gian thanh toán đối với thành viên miễn phí lên 10 ngày
2. Max ADS earn từ referral trong 1 ngày là 3 đối với thành viên miễn phí và 4 với nâng cấp
3. Nâng cấp tại cashium và đầu tư là rất tốt, lý do Ref thuê là người và không đeo mặt nạ


0 Comments for "Thông tin về PTC Ifbux và những thay đổi tại Cashium"

Mời bạn comment, không spam nhé!

 

© 2016 Kem tien tren mang - Kiem tien Online