Cập nhật sơ đồ mới tại blog (Site map) (Update)
*Menu For Newbie
- Danh mục những bài viết đầu tiên cho người muốn tìm hiểu kiếm tiền trên mạng

*Menu List PTC
- Đây là nơi tổng hợp toàn bộ các trang PTC tại blog (gồm các mục PTC), hàng ngày bạn có thể vào blog để click ADS theo những site mình chơi. Nếu click từ 16h-22h thì ADS đồng loạt xuất hiện, chọn một thời điểm trong ngày để click tất cả. Xem bài viết này để thao tác nhanh

*Menu
Best Paying
- Các trang kiếm tiền trên mạng uy tín nhất (đã trả tiền trên 3 tháng) sẽ được cập nhật ở đây. Khi chơi các trang ở đây 100% bạn sẽ nhận được thanh toán, bạn nên thường xuyên kiểm tra để cập nhật thông tin tình trạng thanh toán của những trang này. Các trang này không bao gồm PTC BuxHost. Khi nó ngừng thanh toán sẽ chuyển sang mục Bảng tin scam

*Menu New Paying
- Những kiếm tiền mới và mới nhận tiền (thành lập nhỏ hơn 3 tháng) sẽ đưa vào đây. Các trang này không bao gồm PTC BuxHost. Khi nó ngừng thanh toán sẽ chuyển sang mục Bảng tin scam

*Menu
BuxHost Paying
- Cập nhật hàng ngày tình hình các trang PTC BuxHost đăng trả tiền (Paying), Bạn nên thường xuyên kiểm tra để cập nhật thông tin tình trạng thanh toán của những trang này vì PTC BuxHost thường không sống lâu (có ngoại lệ). Khi nó ngừng thanh toán sẽ chuyển sang mục Bảng tin scam

*Menu
Test Site
- Cập nhật hàng ngày các trang kiếm tiền mới ra lò ngoài PTC BuxHost sẽ được cập nhật thường xuyên ở đây và chưa được nhận tiền, bạn nên thường xuyên kiểm tra để cập nhật thông tin. Mỗi trang kiếm tiền mới đưa vào đây sẽ được kiểm tra rất kỹ về vấn đề scam và khả năng thanh toán. Những trang này khi nhận được thanh toán (Paying) sẽ chuyển sang mục New Paying hoặc mục Best Paying. Nếu scam sẽ chuyển sang mục Bảng tin scam

*Menu Test Site BuxHost
- Cập nhật hàng ngày các trang kiếm tiền PTC BuxHost mới ra lò sẽ được cập nhật thường xuyên ở đây và chưa được nhận tiền, bạn nên thường xuyên kiểm tra để cập nhật thông tin. Những trang này khi nhận được thanh toán (Paying) sẽ chuyển sang mục BuxHost Paying. Nếu scam sẽ chuyển sang mục Bảng tin scam

*Menu Bảng tin scam
- Bảng tin scam - cập nhật hàng ngày các trang kiếm tiền trên mạng scam(lừa đảo) hoặc ngừng thanh toán và đóng cửa. Hoặc những trang xoá danh sách khỏi blog (Remove from this blog)
- Nói sơ lược về vấn đề lừa đảo (scam) của các trang MMO khi kiếm tiền online để bạn có thể cơ bản nhận dạng các trang scam.

*Menu Vài lần nhận tiền
- Những bằng chứng nhận tiền ví dụ của một số trang MMO để cho thấy kiếm tiền trên mạng là hoàn toàn có thật, vì nhiều người không tin vào công việc online này.

*Menu Kiếm tiền trên mạng
- Một số hình thức kiếm tiền trên mạng cơ bản và nâng cao.


 

© 2016 Kem tien tren mang - Kiem tien Online