Cập nhật vài em PTC mớiNgày thêm: 31/12/2010 Kiểu site: PTC Trạng thái : New Site Last Payout: None
Account(20) Giá Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$ 4 2$ First Instantly AP&LR Click to see
Gold(68$/6m) 0.01$ 8 2$ First Instantly AP&LR nt

Ngày thêm: 31/12/2010 Kiểu site: PTC Trạng thái : New Site Last Payout: None
Account(100) Giá Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.006$-0.009$ 5 2$ First 2-5days AP&PP Click to see
Gold(80$/3m) 0.01$ 10 2$ First 2-5days AP&PP nt

Ngày thêm: 31/12/2010 Kiểu site: PTC Trạng thái : New Site Last Payout: None
Account(10) Giá Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$ 4 0.5$ Instantly PP Click to see
Gold(35$/1m) 0.01$-0.05$ 10+ 0.01$ Instantly PP nt

Ngày thêm: 31/12/2010 Kiểu site: PTC Trạng thái : New Site Last Payout: None
Account(NL) Giá Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$-0.001$ 6+ 1$ Instantly PP&AP&LR Click to see
Gold(45$/6m) 0.01$ 10+ 1$ Instantly PP&AP&LR nt


2 Comments for "Cập nhật vài em PTC mới"

Gấu Nâu nói...

Theo em blog của bác cần một theme mới phù hợp hơn chứ theme này nhìn ko được đẹp cho lắm


11:22 1 tháng 1, 2011
hieu nói...

sheetbux đã scam. Tuy nó vẫn trả tiền nhưng sau đó có rất nhiều người bị rút trở lại(?!)

vả lại bây giờ 500 click mới được cashout ( 4 tháng hén :o )


13:41 7 tháng 1, 2011

Mời bạn comment, không spam nhé!

 

© 2016 Kem tien tren mang - Kiem tien Online