Kiếm tiền PTSU, PTC với dailydollar* Đây là trang hỗn hợp PTSU và PTC, PTC mới đưa vào từ 17/1


* Kiếm tiền PTSU, kích thẻ Offers, nếu chưa biết cách làm PTSU, tham khảo Nhóm PTSU

* Để kích PTC, nhấn thẻ Paid To Click góc trên bên phải

* Thanh toán 2$ qua AP, good luck


 

© 2016 Kem tien tren mang - Kiem tien Online