New List PTC 1Ngày thêm: 18/1/2010 Kiểu site: PTC Trạng thái : New Site Last Payout: None
Account(50) Giá Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$ 4 2$ First Instantly AP&PP Click to see
Gold(60$/6m) 0.01$ 8 2$ First Instantly AP&PP nt

Ngày thêm: 18/1/2010 Kiểu site: PTC Trạng thái : New Site Last Payout: None
Account(20?-50) Giá Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$ 4 2$ First Instantly AP&PP Click to see
Gold(50$/6m) 0.01$ 8 2$ First Instantly AP&PP nt

Ngày thêm: 18/1/2010 Kiểu site: PTC Trạng thái : New Site Last Payout: None
Account(100) Giá Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$-0.001$ 5+ 2$ First Instantly AP&PP Click to see
Gold(60$/3m) 0.01$-0.001$ 8 2$ First Instantly AP&PP nt

Ngày thêm: 18/1/2010 Kiểu site: PTC Trạng thái : New Site Last Payout: None
Account(80) Giá Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$ 4+ 2$ First Instantly AP Click to see
Gold(600$/6m) 0.01$ 8 2$ First Instantly AP nt


0 Comments for "New List PTC 1"

Mời bạn comment, không spam nhé!

 

© 2016 Kem tien tren mang - Kiem tien Online