New List PTCNgày thêm: 11/1/2010 Kiểu site: PTC Trạng thái : New Site Last Payout: None
Account(NL) Giá Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.005$ No Limit 3$ ?? AP&PP Click to see
None - - - - - -

Ngày thêm: 11/1/2010 Kiểu site: PTC Trạng thái : New Site Last Payout: None
Account(100) Giá Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$ 4 2$ First Instantly AP Click to see
Gold(60$/6m) 0.01$ 8 2$ First Instantly AP nt

Ngày thêm: 11/1/2010 Kiểu site: PTC Trạng thái : New Site Last Payout: None
Account(100) Giá Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$ 4 2$ First ?? PP Click to see
Gold(65$/6m) 0.01$ 8 2$ First ?? PP nt

Ngày thêm: 7/1/2010 Kiểu site: PTC Trạng thái : New Site Last Payout: None
Account(25) Giá Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.007$ 4 3$ First Instantly AP&PP Click to see
Gold(60$/6m) 0.007$ 8 3$ First Instantly AP&PP nt

Ngày thêm: 11/1/2010 Kiểu site: PTC Trạng thái : New Site Last Payout: None
Account(40) Giá Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$ 4 4$ First ?? AP&LR Click to see
Gold(59$/6m) 0.01$ 8 4$ First ?? AP&LR nt

Ngày thêm: 11/1/2010 Kiểu site: PTC Trạng thái : New Site Last Payout: None
Account(50) Giá Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$ 6 2$ First ?? AP Click to see
Gold(55$/6m) 0.01$ 8 2$ First ?? AP nt

Ngày thêm: 7/1/2010 Kiểu site: PTC Trạng thái : New Site Last Payout: None
Account(25) Giá Click Ads a day Thanh toán Đợi tiền Thanh toán qua Tiền đã nhận
Free 0.01$ 4 2$ First ?? AP&PP Click to see
Gold(80$/1y) 0.01$ 8 2$ First ?? AP&PP nt


5 Comments for "New List PTC"

Rùa Biển nói...

sao cái Gen4 lặp đi lặp lại đến 3 lần nhỉ?


18:38 12 tháng 1, 2011
Admin nói...

@Rùa Biển : Nó chưa có banner bác à


13:38 13 tháng 1, 2011
Hoang Nguyen nói...

anh ơi cho em hỏi ptcwiz scram hay ko, em request payment mãi ko nhận được tiền nản quá


11:59 14 tháng 1, 2011
hieu nói...

scam rồi bạn


16:38 15 tháng 1, 2011
Quoc nói...

Nếu account của bạn chưa nâng cấp (giống tôi kekeke) thì sau 30 ngày nó mới thanh toán. Yên tâm tôi có 5 giao dịch đang pending.


11:19 16 tháng 1, 2011

Mời bạn comment, không spam nhé!

 

© 2016 Kem tien tren mang - Kiem tien Online