Tool Auto Click PTC - BuxHost - của Namit 0.1$/tháng1. Phiên bản 4.0 : giá dùng 0.1$/tháng
Tự động click tất cả các ads có trong ngày, không phải làm gì ngoài việc đăng nhập

 - Độc lập hoàn toàn với trình duyệt, không nhúng trình duyệt vào ứng dụng
- Không đính kèm quảng cáo
- Tự đọc message (nếu có)
- Tự động lấy danh sách ads và sắp xếp theo giá trị của ads
- Bỏ qua thời gian load ads
- Nhận dạng captcha và xử lý trực tiếp ko cần phải mò từng số
- Xử lý song song nhiều trang cùng lúc
- Cho phép thoát giữa chừng mà không cần nhập hết captcha đăng nhập
- Hoàn thiện hơn phần profile (nếu điền profile thì khi add site hoặc request payout sẽ lấy các thông tin trong profile để điền vào)
- Thống kê một số thông tin cơ bản: Balance, Min Payout, Total Click, Click need for payout
- Cho phép request payout ngay trên ứng dụng (trước khi request chương trình sẽ yêu cầu bạn đăng nhập để lấy các thông tin về fee và các cổng thanh toán mà site hỗ trợ)
- Hiển thị thông tin chi tiết khi đưa chuột vào icon trong cột Status
- Bỏ qua Welcome Message
- Tự động click lại những site bị lỗi
- Thêm menu chuột phải hỗ trợ sắp xếp các site
- Hạn chế block IP
- Link download: www.mediafire.com/?6if5r4win6ny5f6

2. Phiên bản 4.1 : giá dùng 0.25$/tháng

- Độc lập hoàn toàn với trình duyệt, không nhúng trình duyệt vào ứng dụng
- Tự động click các ads hiện có theo giá trị của ads
- Thống kê một số thông tin cơ bản: Balance, Min Payout, Total Click, Click need for payout
- Dự đoán còn bao nhiêu ngày có thể payout 
- Cho phép request payout ngay trên ứng dụng, tự động add thông tin vào Account Setting nếu chưa add 
- Hỗ trợ AdGrid

- Link download: http://mediafire.com/?b7kz82s29rb8ss7

3. Liên hệ mua

4. Video demo


 

© 2016 Kem tien tren mang - Kiem tien Online